Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju inwestuje i rozwija OZE

Po Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii kolejne ministerstwo stawia na OZE.

Na budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju powstaną trzy mikroinstalacje fotowoltaiczne, które pozwolą na wyprodukowanie około 110 000 kWh energii elektrycznej rocznie.


Budynek ministerstwa zasilą również pompy ciepła. Dzięki tym inwestycjom zużycie energii końcowej w ministerstwie zostanie zmniejszone o 16 246,46GJ/rok, a tym samym oszczędność na poziomie 65%. Warto podkreślić tutaj również efekty ekologiczny, który pozwoli na uniknięcie 1088,34 ton CO2 rocznie.

Źródłem dofinansowania projektu jest unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.1 wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Wartość projektu to ponad 23,8 mln zł. Aneks do umowy w sprawie dofinansowania, został podpisany 13 listopada w resorcie inwestycji i rozwoju przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz Prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego. 

3 wyświetlenia0 komentarz

©2019 by HOME STAR.