Ulga termomodernizacyjna - jak ją odliczyć w PIT?

Ta informacja jest pomocna dla osób, które w 2019r. zainstalowały u siebie system fotowoltaiczny.

Ulga temomodernizacyjna jest nową możliwością w odliczeniach w deklaracji podatkowej za 2019r. W br. można po raz pierwszy odliczyć w PIT do 53 tys. zł. wydatków poniesionych na termomodernizację swoich budynków.


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z TYCH ODLICZEŃ?

Z odliczenia podatku może skorzystać podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i opadtkowuje swoje dochody według skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku liniowego lub opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.


JAKI PIT WYPEŁNIĆ?

By skorzystać z ulgi na termomodernizację podatnik musi wypełnić PIT/O. Załącznik PIT/O nie jest samodzielną deklaracją podatkową, składać go należy razem z drukiem PIT.

PIT/O można dołączyć wraz z zeznaniami PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37.

Nowa wersja PIT/O zawiera wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, w którym można wpisać odliczenie od dochodu do kwoty 53 tys. zł. Obejmować może maksymalnie okres 3 lat począwszy od końca roku, w którym inwestycja fotowoltaiczna zaczęła być realizowana.NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Trzeba mieć na uwadze fakt, że zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o PIT odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:


1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;


2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.


DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO ODLICZENIA ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ

Warunkiem, aby otrzymać ulgę termomodernizacyjną będzie odpowiednie udokumentowanie wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. W celu odliczenia wydatków w zeznaniu rocznym PIT należy posiadać faktury VAT wystawione wyłącznie przez podatników, którzy nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Warto zatem zadbać o odpowiednią dokumentację już na etapie poniesienia wydatku, a nawet w trakcie poszukiwania firmy mającej wykonać prace termomodernizacyjne.


Wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług, które obejmuje ulga termomodernizacyjna można znaleźć w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w porozumieniu z ministrami: Środowiska, Przedsiębiorczości i Technologii oraz Finansów.
281 wyświetlenia0 komentarz

©2019 by HOME STAR.